Čeština‎ CS English ENStanovisko KST k odvysílané reportáži na Seznam TV

Reportáž byla odvysílána 24.3.2019 v pořadu pana Klímy. Z uvedeného obsahu mohou lidé získat klamný pocit, že náhrada péče o dárce bude fakturována rodinám. Z pohledu Koordinačního střediska transplantací je jedinou institucí, která může celé události alespoň trochu lidsky pomoci, pojišťovna. Obecně řečeno by pojišťovny měly důsledně podporovat  dárcovský program, protože jejich klienti čekají na čekacích listinách na život zachraňující transplantace. Kdyby po podobných prezentacích ve veřejnosti převládl negativní názor k darování orgánů, tak by logicky ubylo i transplantací. V reportáži se zúčastnění věnují  jen platbám za zdravotní péči a ignorují možný negativní dopad na dárcovský a transplantační program ČR. Ztotožňujeme se i se stanoviskem odborných společností.