Čeština‎ CS English ENPolitika kvality

Koordinační středisko transplantací bylo zřízeno k zajišťování specifických úkolů v oblasti programu transplantací. Tyto úkoly plní ve vztahu k ministerstvu zdravotnictví, transplantačním centrům, tkáňovým bankám, poskytovatelům zdravotních služeb a dalším subjektům. U zaměstnanců je kladen důraz zejména na bezchybný výkon koordinace transplantací a alokace orgánů. Z toho vycházejí přísné požadavky na zvládnutí pracovních postupů a alokačních algoritmů, na vysokou kvalitu organizačních schopností a komunikačních dovedností, na neustálé prohlubování kvalifikace a maximální ztotožnění se s potřebami a cíli celé organizace. Výstupy pracovní činnosti porovnává vedení KST s potřebami spolupracujících subjektů v zájmu jejich maximální spokojenosti. Všechny sledované parametry jsou vyhodnocovány tak, aby nedocházelo k výskytu chyb ani k jejich opakování. Toho je dosahováno standardizací činností a pracovních postupů, zaváděním a modernizací informačního systému společně s maximálním využitím všech dostupných lidských a finančních zdrojů.

 

Praha, 16. dubna 2012