Čeština‎ CS English ENProtikorupční strategie

Plnění Strategie vlády ČR v boji s korupcí (usnesení vlády č. 25/2014) v rámci KST:

 • Počet poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ředitelem KST = 0
 • Počet poradců, konzultačních orgánů a analytiků ředitele KST = 0
 • Počet poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy = 3
  • 24.200 Kč/měsíc za činnost PR, práci s médii, monitoring tisku, vyhodnocování, přípravu a distribuci tiskových zpráv;
  • 36.300 Kč/měsíc za zavedení zvláštních účtů KST na sociálních sítích, jejich monitoring, správu a vyhodnocování;
  • 44.000 Kč/měsíc za vedení systému managementu kvality (ISO 9001).
 • Počet advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb = 0
 • Koordinátorky transplantací podle zákona 285/2002 Sb. pracují s tzv. transplantačními registry. Veškeré zásahy a úpravy čekacích listin a alokování dostupných orgánů je monitorováno transplantačními centry, které postupy a dodržování alokačních pravidel kontrolují. Trvalá externí monitorace činnosti je významným protikorupčním opatřením.
 • Významným prvkem v boji proti korupci je Etický kodex pracovníka KST.