Čeština‎ CS English ENNovelizace transplantačního zákona

Ve Sbírce zákonů byla uveřejněna dlouho očekávaná novela transplantačního zákona, která se týká postupu u možného dárce – cizince. Stará právní úprava vyžadovala oficiální vyjádření zahraničních úřadů, zda byl cizinec ve své zemi registrován jako dárce orgánů nebo naopak si darovat orgány po své smrti nepřál. V případě neevropských států bylo velmi obtížné takovou odpověď získat v zákonné lhůtě, ať už z procesně-byrokratických důvodů anebo proto, že nebylo možno zjistit, na koho se v dané zemi vlastně obrátit. V Evropě byla také v mnoha případech pracovníkům KST tato odpověď odepřena s poukazem na ochranu osobních údajů. Novela zavádí praxi, kterou využívá drtivá většina zemí EU, kdy o možnosti eventuálního odběru orgánů od zemřelého cizince rozhodne jeho osoba blízká, případně rodina. Pro snadnější získávání kontaktů na rodiny zemřelých cizinců KST v současné době jedná o dohodě s Cizineckou policií. Novelizace nabývá účinnosti od 1. května a KST si od změny slibuje větší počet orgánů pro naše pacienty.