Čeština‎ CS English ENBulharsko v projektu FOEDUS, mezinárodní výměně orgánů

Tento týden nás navštívili kolegové z Bulharska, hovořili jsme nejen o mezinárodní výměně orgánů a zapojení se do programu FOEDUS, ale také o legislativě a praktických zkušenostech v transplantační medicíně. V Sofii bylo založeno “koordinační středisko“ v roce 2004, stejně jako v České republice. Za dobu působení u nás postupně počet dárců roste a dostáváme se na špici v Evropě. Bohužel podobnými čísly se v Bulharsku nemohou pochlubit. V loňském roce uskutečnili 15 odběrů, neúspěch je dán nedostatečným financováním a nejednotou systému.

Do budoucna jsou plánovaná další setkání. Budeme rádi, pokud alespoň část našich informací aplikují ve své zemi.